Kategori:

Adli Psikoloji Eğitimi

Psikoloji ve hukuk disiplinlerinin bir arada verildiği eğitime adli psikoloji denir. Suç ve suçlu psikolojisi olarak da bilinen adli psikoloji ruh sağlığı uzmanlarınca kullanılır.Adli psikoloji eğitimi kimler alabilir ise bu kişilerin eğitime kayıt yaptırması başarısını da artırır. Psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatr adli psikoloji eğitimi amacı doğrultusunda nitelikli eğitimler alabilir. Suç işleyen kimselerin davranışları, neden suç işlendiği ve mağdur psikolojisi gibi konularda eğitim verilir

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Psikoloji ve hukuk disiplinlerinin bir arada verildiği eğitime adli psikoloji denir. Suç ve suçlu psikolojisi olarak da bilinen adli psikoloji ruh sağlığı uzmanlarınca kullanılır. Adli psikoloji eğitimi kimler alabilir ise bu kişilerin eğitime kayıt yaptırması başarısını da artırır. Psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatr adli psikoloji eğitimi amacı doğrultusunda nitelikli eğitimler alabilir. Suç işleyen kimselerin davranışları, neden suç işlendiği ve mağdur psikolojisi gibi konularda eğitim verilir. Psikolojinin farklı bir dalı olan adli psikoloji birçok açıdan suç, suçlu, mağdur ve tanığın ruhsal sağlığını inceler. Psikolojinin alt dallarının bulunması ve kendi içinde özelleşmesi sorunlara çözüm bulunmasını da kolaylaştırır. Bu amaçla da Kariyer Polikliniği adli psikoloji eğitimi sertifika programı açar. Sorunlara çözüm bulurken geniş perspektiften bakmak da kolaylaşır.

Adli psikoloji eğitimi amacı, adli psikoloji alanında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaktır. Suç oranının zaman içinde artması suç psikolojisine yönelmeyi zorunlu kılar. Kamu güvenliği ve bireysel sağlığı korumak adına adli psikoloji eğitimi alınmalıdır. Mağdur, tanık, suç ve suçlu psikolojisi anlaşıldığı sürece ruh sağlığı uzmanları da başarılı olacaktır. Suçun işlenmesini önleme ve suçluların toplumsal hayata kazandırılması adli psikoloji eğitimi amacı arasındadır. Mağdurların yaşadığı travmaların etkisinin bertaraf edilmesi için de adli psikoloji eğitimi almış uzmanlara ihtiyaç vardır. Aile içi sorunları çözümlemek, psikososyal rehabilitasyon sürecini doğru yürütmek için adli psikoloji sertifikası ile hizmet verebilirsiniz.

Adli psikoloji eğitimi amacı arasında cezaevindeki suçluların hayata kazandırılması için çalışmalara destek sunmaktır. Kariyer Polikliniği psikolog ve psikiyatrların çalışma disiplinine katkı sunacak program hazırlamıştır. Akademisyenler ve üniversite iş birliği ile hazırlanan program uzaktan eğitimle verilir. Uzaktan eğitim adli psikoloji eğitimi amacı kendini geliştirmek için vakit bulamayanlara destek olur. Canlı derslere girmek ve süpervizyon eğitimlerinden faydalanmak için tek yapmanız gereken adli psikoloji eğitimi ücreti ödemektir. Ruhsal ve mental sağlığa büyük ölçüde katkı sunacak programlar arasında olması önemini daha da artırır.

Adli psikoloji eğitimi amacı;

 • Cezaevinde, mahkemelerde ve adli vakalarda çalışacak adli psikolog yetiştirmek
 • Mahkemelerde görülen davalarda yardımcı olmak ve somut gerçeğe ulaşılmasını sağlamak
 • Adli psikolojinin kişinin üzerindeki etkisini incelemek için fırsat sunmak
 • Akıl ve ruh sağlığı uzmanlarının adli psikoloji alanında çalışma yapmasını kolaylaştırmak
 • Adli psikolojinin temellerini öğrenmek
 • Velayet davalarında ve boşanmalarda sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine destek sağlamak
 • Ceza infaz kurumlarında kalanların rehabilitasyon sürecini desteklemek için yeni yöntemler bulmak
 • Adli psikoloji eğitimi sertifikası vermek
 • Uzaktan eğitimle üniversite düzeyinde adli psikoloji eğitimi verilmesini sağlamak
 • Adli vakaların sayısının düşürülmesi için gerekli çalışmalar yapmak
 • Adli psikolog olmak isteyenlere yol göstermek
 • Adli psikologların yeterliliklerini artırmak
 • Akıl ve ruh sağlığı uzmanının çalışmalarında başarıyı artırmak
 • Uluslararası geçerliliği olan adli psikoloji eğitimi sertifikası vererek çalışma alanınızı genişletmek
 • Danışan sayınızı artırmak
 • Üniversite kalitesinde eğitimlerle vakalarda çözüme ulaşma oranını artırmak
 • Yurt dışında da çalışma yapabilecek adli psikologları yetiştiren programlar hazırlamak

Adli psikolojiye duyulan ihtiyaç her geçen gün arttıkça adli psikologların da sayısının da çoğalması gerekir.  Aksi halde suç oranında azalma olmayacağı gibi adli vakalarda artış gözlemlenir. Davalarda somut ve maddi gerçeğe ulaşmak zorlaşır. Adli psikoloji eğitimi almış kimseler mahkemelerde bilirkişilik yapabilir. Böylece cezada yer alması gereken hafifletici sebepler ile hak kaybı da önlenir. Mental salığı yerinde olmayan kimselerin suç işleme ehliyetleri bulunmaz. Adli psikolog bu durumu tespit edebilecek kişiler arasındadır. Bireysel hak kayıplarını engellerken kişilerin akıl ve ruh sağlığını da tedavi etmeyi amaçlar.

Suçu ve suçluyu anlamak için ihtiyaç duyulan eğitim içerisinde psikoterapi teknikleri de öğrenilir. Adli psikoloji eğitimi amacı, sertifika sayesinde bilginizi kullanabileceğiniz alanları artırmaktır. Akıl ve ruh sağlığı uzmanları adli psikoloji eğitimi almadan cezaevlerinde, adli vakalarda ve mahkemelerde çalışamaz. Bu alanda yetersiz kişilerin olması sorunların çözümlenmesini de zorlaştırır. Adli psikoloji eğitimi amacı ve kullanılan yöntemler doğru aktarılırsa uzmanın başarısı da artar. Uzaktan eğitim adli psikoloji eğitimi alarak siz de çalışmalarınızı bu alana yönlendirebilirsiniz. Adliyelerde bilirkişilik de yapabileceğinizden çalışma alanınızı genişletirsiniz.

Adli Psikoloji Eğitimi Kazanımları

Adli psikoloji uzmanı yeterliliğini artırmak için çalışmalara katılmak durumundadır. Adli psikoloji eğitimi kazanımları içerisinde en önemlisi uzaktan eğitimdir. Kariyer Polikliniği’nden uzaktan eğitim alsanız da örgün eğitimden farkı yoktur. Dersler üniversite yeterliliğinde olup adli psikoloji eğitimi sertifikası da rektörlük onaylıdır. Üniversite onaylı adli psikoloji eğitimi sertifikası ile yurt dışında çalışma imkanınız son derece fazladır. YÖK denkliği imkanınız olması bu avantajı en iyi biçimde kullanabilmenizi sağlar.

Suça sürüklenen çocuklar, yetişkin suçluların psikolojik çözümlemeleri yapılarak toplumsal yaşama uyum sağlaması amaçlanır. Bu kimselerin tekrardan suça karışmayıp psikolojik açıdan sorun yaşamaması için gerekli araştırmalar yapılır. Adli psikoloji eğitimi kazanımları arasında yeni iş alanlarına sahip olmanız da vardır. Suç işleme ehliyeti olmayan ve akıl sağlığından şüphe edilen kişilerin değerlendirilmesi adli psikolog yardımı ile mümkündür. Davanın seyrinin değişmesinde, cezai ehliyeti belirlemede adli psikologların görüşleri etkilidir. O yüzden mahkemelerde ve davalarda bilirkişi sıfatı ile görüş bildirebilirler. Bunlar dışında adli psikoloji eğitimi kazanımları;

 • Adli değerlendirme yapabilmeniz için kullanılan araçları öğrenirsiniz.
 • Suça sürüklenen çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkı sunmanız kolaylaşır.
 • Adli görüşme odalarında nasıl destek olunacağını öğrenirsiniz.
 • Adli vakalarda size ihtiyaç duyulduğunda doğru değerlendirme yaparsınız.
 • Adli görüşme odalarında (AGO) görüşme tekniklerine dair bilgi edinip uygularsınız.
 • Adli psikotravmatoloji ve adli hipnoz eğitimleri alırsınız.
 • Yurt dışında da kullanacağınız adli psikoloji eğitimi sertifikası sahibi olursunuz.
 • E-devlet görünürlüğü olan adli psikoloji eğitimi sertifikası yeterliliğinizi gösterir.
 • Kişilik bozuklukları ve kişilik bozuklukları olan kimselerin cezai sorumlulukları hakkında görüş bildirme yeterliliğiniz olur.
 • Adli psikoloji alanında uzmanlaşırsınız.
 • İş başvurusu yaptığınız yerlerden sertifika sayesinde olumlu dönüş alırsınız.
 • Uygulama eğitimleri ve süpervizyon ile vaka analizi yaparak çalışmalarınızda başarınız artar.
 • Adli psikoloji alanında yurt dışı çalışmalarına hız kazandırırsınız.
 • Üniversite kalitesinde aldığınız eğitimle özel danışmanlık merkezlerinde de rahatça iş bulursunuz.

Mahkemelerin düşeceği hataları önlemeye yardımcı olması adli psikoloji eğitimi kazanımları arasındadır. Psikologa ve topluma bakan yönü ile faydası çok büyük eğitimlerden sayılır. Suçun ve suçlunun psikolojisi çözümlenirse adli olayların işlenmesinin önüne geçmek de kolaylaşır. Adli psikologların bilgi ve deneyimleri klinik ortam dışında kullanılabildiğinden ihtiyaç duyulan her alanda adli psikologun çalışması mümkündür. Adli psikoloji eğitimi ne işe yarar diye merakınız varsa Kariyer Polikliniği ile görüşün. Size oldukça faydası dokunacak adli psikoloji eğitimleri bir bütün halinde değerlendirilir. Adli psikoloji eğitimi kazanımları siz çalıştıkça ve bilgilerinizi kullandıkça daha da ortaya çıkar. Adli psikoloji eğitimi kazanımları fazla olsun isterseniz kontenjan dolmadan kayıt yaptırın. Kariyer Polikliniği’nde adli psikoloji eğitimi ücreti de uygun fiyatlı olup ödeme kolaylığı da vardır.

 

 

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika