WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi

Wisc- R zeka testi zihinsel performansı belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. Ruh sağlığı uzmanları ve psikiyatrlar tarafından kullanılan bu test nesnel verilere ulaşmak açısından da önem taşır. Akıl ve ruh sağlığı uzmanlarını geliştiren ve mesleki yeterliliklerini artırmak için hazırlanan Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi Kariyer Polikliniği’nden alınabilir.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Dünyada ve ülkemizde en güvenilir testlerden biri kabul edilen Wisc- R zeka testi zihinsel performansı belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. Ruh sağlığı uzmanları ve psikiyatrlar tarafından kullanılan bu test nesnel verilere ulaşmak açısından da önem taşır. Akıl ve ruh sağlığı uzmanlarını geliştiren ve mesleki yeterliliklerini artırmak için hazırlanan Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi Kariyer Polikliniği’nden alınabilir. Wisc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı çocuğun zekasını sosyal çevre ile uyumlu şekilde kullanıp kullanmadığını test etmektir. O nedenle de 2 farklı test grubundan ve alt testlerden oluşur.

Wisc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı söze ve performans testleri üzerinden çocuğun yeterliliğini ortaya koymaktır. 2 farklı bölümden oluşan testin her bölümünde 5 ana 1 de alt test grubu yer alır. Toplamda 12 adet testten oluşan Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı yönergelere uygun olarak çocuğa doğru soruların sorulmasını sağlamaktır. 6 yaş ile 16 yaş grubundaki çocuklara uygulanabilen bu test bireysel olarak uygulanmak durumundadır. Zeka ve akıl yürütme becerilerinin bireysel olarak tespiti için çeşitli direktiflere uyulması gerektiği kursiyere hatırlatılır. Çocuğun zihinsel gelişimi yakından takip edilerek var olan herhangi bir sorunun tespiti de amaçlanır.

Psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatr Wisc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı doğrultusunda çalışmalara katılabilir. Sözel test kategorisinde yer alan aritmetik, genel bilgi, benzerlikler, yargılama, sayı dizisi ve sözcük dağarcığı çocuğu çoğu yönden test eder. Performans test grubu olarak bilinen küplerle desen, resim tamamlama, resim düzenleme, şifre, parça birleştirme, resim düzenlemedir. Çocuğun nesnelerle ilişki kurabilmesi ve anlamlandırabilmesi amaçlanır. Akıl yürütme becerilerinin yalın olarak ortaya konması her açıdan çocuğun nitelikli şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Wisc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi sonunda testi raporlama, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği kazanırsınız. Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı uzmanlara bu yeterliliği kazandırmak için yardımcı olmaktır. Çocuklarla iletişim kurmak ve onlara dair bazı verileri elde etmek zordur. O yüzden de Wisc- R zeka testi gibi test gruplarının yardımına ihtiyaç duyulur. Wisc-R testi geliştirilen en iyi bireysel zeka testleri arasındadır. Çocuğun verdiği cevaplara göre puanlama ve yorumlama yapılabilir. Performans ölçümünün fazlaca önemsendiği bu testi uygulamak için Wisc- R zeka testi uygulayıcı sertifikası almak gerekecektir.

Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi kazanımları içerisinde en önemlisi sertifikadır. Kariyer Polikliniği Wısc- R zeka testi sertifikası verirken bunun yurt dışında da kullanılabilmesi için üniversite ile iş birliği yapar. Akademisyenlerce hazırlanan Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı testin uygulayıcılığı ve değerlendirmesi açısında yetkinlik kazandırmaktır. Böylece çeşitli özel ve resmi kurumlarda Wısc- R zeka testi uygulayabilecek kimselerden olmanıza imkan tanır.

Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı;

 • Çocuklarda zekanın ve akıl yürütme becerisinin çok yönlü olarak incelenmesini sağlamak
 • Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi sertifikası ile 6 yaş ile 16 yaş arasındaki çocukları değerlendirmeye tutabilmek
 • Söze ve performans açısından çocukların yeterliliklerini ölçmek
 • Gelişim geriliği veya performans düşüklüğü gösteriyorsa sebeplerini araştırma konusunda yeterlilik kazandırmak
 • Uluslararası akreditasyonlu Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi sertifikası ile birçok ülkede testin uygulayıcısı olarak çalışabilmenize fırsat sunmak
 • Akıl ve ruh sağlığı uzmanlarının mesleki yeterliliklerini artırmak
 • Wısc- R zeka testi yorumlama ve raporlama bilgisini geliştirme
 • Wısc- R zeka testi puan aralığına göre çocuklarda zihin engeli bulunup bulunmadığını tespit edebilme
 • Dahi çocukların tespit edilerek eğitim tedbirleri alınmasını sağlamak
 • Akıl yürütme becerisi, performans ve zekaya dair nesnel veri elde etmeyi kolaylaştırma
 • Rehberlik araştırma merkezlerinde çalışacak PDR ve psikologların testi uygulayabilmesini sağlamak
 • Üniversitelerde ve araştırma hastanelerinde çalışan uzmanların mesleki başarısını artırmak

Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi amacı ve kazanımları bunlarla sınırlı değildir. Uzaktan eğitimle Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi alınabildiğinden kendinizi geliştirmek için mesainizden feragat etmezsiniz. Örgün eğitimle hiçbir farkı bulunmayan eğitim modelinde % 100 öğrenme garantisi de vardır. Üniversite ile birlikte hazırlanan programda yer alan süpervizyon ve uygulama eğitimleri ile canlı dersler testi uygulamanızı kolaylaştırır. Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi sertifikası üniversite onaylı verildiğinden kullanım alanı da geniştir. Çalışmalarınızı farklı ülkelerde yapacaksanız veya Wısc- R zeka testi hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Kariyer Polikliniği ile görüşün. Kontenjanlar kısa zamanda tükendiğinden eğitim için beklemeniz gerekebilir. Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi sertifikası üzerinde uzaktan ifadesi de yer almadığından sertifika niteliği iyidir.

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi Kazanımları

Akıl ve ruh sağlığı uzmanları niteliklerini geliştirdikçe başarı olasılığı da yükselir. Wısc- R zeka testi eğitimi de her ruh sağlığı uzmanının alması gereken eğitimlerden biridir. Özellikle çocuklara danışmanlık hizmeti veren ve mesainizi çocukların psikolojik sorunlarına harcayan uzmanlar Wısc- R zeka testi uygulama yeterliliğine sahip olmalıdır. Çünkü Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi kazanımları birçok eğitime göre fazladır. Çocuklarda görülmesi mümkün zeka geriliği veya dahilik tespit edilebildiğinden zekasına göre eğitim almaları da kolaylaşacaktır.

Çocuğun dikkatini, aritmetik bilgisini, resim tamamlama yeteneğini ve sözel becerilerini test etmek için Wısc- R zeka testi kullanılır. Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi kazanımları arasında bunlar hakkında nesnel bilgilere ulaşabilme avantajı da yatar. Çocuğun yaşı ile kelime sayısı ve bilgisi kıyaslanır ve akıl yürütme becerisinin yaklaşık değerlerine varılabilir. Sözel becerileri ve somut durumlara verdiği tepkiler performans testleri ile ölçülür. Çocuğun aldığı eğitimle ilintili olarak da testlere verdiği cevap puanlanır. Dolayısı ile çocuğun aldığı eğitimle zekasının ve akıl yürütmesinin olması gereken seviyede olup olmadığı gözlemlenir. Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi kazanımları bunlarla sınırlı değildir. Çalışma alanınızı genişletmesi ve özgül öğrenme güçlüğü gibi sorunları da tespit etmesi büyük avantajdır.

Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi kazanımları;

 • Çalıştığınız kurumda Wısc- R zeka testi uygulama, raporlama ve değerlendirmede sizi yetkin kılar.
 • Yurt dışında çalışma yapabilmenize imkan sunan Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi sertifikası verir.
 • Dikkat eksikliği, geç konuşma, disleksi, ruhsal sorunlar hakkında kanı elde etme imkanı verir.
 • Wısc- R zeka testi tekrar uygulandığında yanılma payı yüksek olduğundan testin ilk seferde doğru şekilde uygulanıp sonuç alınmasını sağlar.
 • Zeka ve akıl yürütme becerilerinin tespitinde kullanabileceğiniz yöntem öğrenirsiniz.
 • E- devlet görünürlüğü olan Wısc- R zeka testi uygulayıcı sertifikası ile iş başvurusu yaparken avantajlı konumda bulunursunuz.
 • Gelirinizi ve mesleki başarınızı artıran eğitimler arasındadır.

Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi kazanımları eğitim aldığınız kuruma göre değişiklik göstereceğinden üniversite ile çalışanları tercih edin. Üniversite onaylı Wısc- R zeka testi uygulayıcı eğitimi sertifikası her açıdan donanımlı olduğunuzu ortaya koyar. YÖK denkliği imkanı olan yerlerde uygulayıcı olarak çalışmanızı sağlar.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika