Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi uzaktan eğitim şeklinde alındığında avantajları çok fazladır. Aktif çalışma hayatı olan kimselerin uzmanlık alanını genişletmesi açısından uzaktan BDT eğitimi alınabilir.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Amacı

Akıl ve ruh sağlığı alanında kullanılan bilişsel davranışçı terapi, bir tür psikoterapi tekniğidir. Etki alanının geniş olması psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının gelişimine katkı sağlar. İnsan; psikolojik açıdan duygu, düşünce ve davranışlar bütünüdür. Bilişsel davranışçı terapi ise davranışları ve duyguları göz önüne alarak sorunları çözme tekniğine dayanır. Psikiyatrik bozukluklarda büyük oranda fayda sağlaması bilişsel davranışçı terapi eğitimi almayı gerektirir. Bilişsel davranışçı terapi amacı, çocukluk döneminde öğrenilen düşünce biçimleri sonunda oluşan davranış bozukluğunu tedavi etmektir. Bilişsel davranışçı terapi nedir ve bilişsel davranışçı terapi nasıl uygulanır gibi soruların cevaplandırılmasında etkili eğitim programlarındandır.

Psikolog, psikiyatr, pedagog, psikoterapist, aile danışmanı gibi ruh sağlığı uzmanlarının seanslar sırasında çok fazla kullandığı tekniklerin başında BDT gelir. BDT eğitimi amacı, terapistin kapsamlı ve nitelikli çalışma yapmasına yardımcı olmaktır. Çocukluk döneminde doğru veya yanlış şekilde öğrenilen duygu ve düşünce biçimleri kişinin hayatına yön verir. Yanlış düşünce şekli kişiyi davranış bozukluklarına itebilir. Kişinin kaçtığı ve yüzleşmek istemediği sorunlar kaygıya neden olur. Bilişsel davranışçı terapi eğitimi amacı iyi bir şekilde aktarıldığında terapistin başarı oranı da artar. Çocukluk çağındaki yanlış düşüncelerin zaman içinde değiştirilerek kişinin yaşamına yeniden yön vermesi amaçlanır.

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi, sertifika sahibi olacağınız programlardandır. Kariyer Polikliniği, uygulamalı bilişsel davranışçı terapi eğitimi verirken vaka analizi üzerine eğilir. Teori bilgileri yerine anlamayı kolaylaştıran ve terapilerde aktif şekilde kullanmanızı sağlayacak öğretme teknikleri kullanır. Bilişsel davranışçı terapi eğitimi uzaktan eğitim şeklinde alındığında avantajları çok fazladır. Aktif çalışma hayatı olan kimselerin uzmanlık alanını genişletmesi açısından uzaktan BDT eğitimi alınabilir. Anlaşmalı Üniversite tarafından hazırlanan eğitimlerin kalitesi ve nitelikleri son derece iyidir. Üstelik akademisyenlerin hazırladığı eğitim programı birçok yönden çoğu kurs merkezinin eğitimlerinden daha faydalıdır. Üniversite kalitesinde eğitim alıp sertifika sahibi olmanız bu programla çok daha kolaydır.

Kariyer Polikliniği üniversite ile ortak çalışma yürütüp sertifika programı hazırlamıştır. Eğitimler, Kariyer Polikliniği’nin eğitim paneline giriş yapılarak takip edilir. Süpervizyon ve uygulama eğitimleri hazırlanan ders içeriklerinde vardır. Online yapılacak BDT eğitimi sertifika sınavından geçerli not almanız yeterlidir. Geçer not aldığınız takdirde kursu bitirip anlaşmalı üniversite onaylı bilişsel davranışçı terapi sertifikası alırsınız.

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi amacı;

 1. Kişinin farkında olmadan yaptığı çeşitli davranış bozukluklarının tespit edilmesine yardımcı olmak
 2. Mesleki yeterliliği sağlamak
 3. Duygu ve düşünceler ile davranışlar arasındaki ilişki hakkında detaylı bilgi edinmek
 4. Kişilerin günlük yaşamlarını normal şekilde devam ettirebilmesine yardımcı olacak yöntemleri aktarmak
 5. Çok sayıda davranış bozukluğunun altında yatan nedenleri saptamaya yardım etmek
 6. Psikoterapi yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme becerisini geliştirmek
 7. Terapist ve danışanın nasıl birlikte hareket edebileceğini öğretmek
 8. Terapistin danışana ne şekilde yaklaşacağını öğretmek
 9. Sorunları çözmek için yeni stratejiler ve yollar geliştirmeye yardımcı olmak
 10. Danışanın sorunları ile baş etmesini saplamak için nasıl bir yol izleneceğini öğrenmek
 11. Bilişsel davranışçı terapinin tarihçesi ve zaman içinde gelişim seyrini öğrenmek
 12. Seanslarda yeni tedavi şekillerinin bulunmasına yardımcı olmak
 13. Danışana verilecek egzersizler ve ev ödevlerinin amaçlarının sürece nasıl etki edeceğini öğretmek
 14. Yetişkin ve çocuklarda uygulanabilecek psikoterapi yöntemini kullanırken sorun yaşanmasını önlemek
 15. Uygulamalar yardımı ile davranış bozukluklarının nasıl çözümleneceği hakkında yol göstermek
 16. Seans süresini kısaltarak danışanlarda başarı oranını artırmak
 17. Çocuk dönemi travmalarının etkisini silmek için nasıl çalışmalar yapılacağını öğretmek
 18. İlaç kullanılmadan da tedavi edilecek vakalarda süreci hızlandırmak

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi amacı depresyon kaygı bozukluğu, yeme bozukluğu vb. çeşitli davranış bozukluklarına çözüm sunmaktır. Terapistin ufkunu geliştirecek ve çoğu davranış sorunlarının etkilerini büyük ölçüde ortadan kaldıracak eğitimlerdendir. Bilişsel davranışçı terapi sertifikası yurt dışında da geçerli olacak şekilde Kariyer Polikliniği’nden alınır. YÖK denkliği olan anlaşmalı üniversitelerden sertifika almışsınız gibi geçerlidir. Yabancı dil bilmenize veya farklı eğitim almanıza gerek yoktur. Aynı zamanda bilişsel davranışçı terapi sertifikası üzerinde uzaktan eğitim aldığınıza dair ifade yer almaz. Bu da sertifikanın değerini düşürmez.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Kazanımları

Davranış bozukluklarının tedavi edilmesine katkı sunması, bilişsel davranışçı terapi eğitimi kazanımları içinde en iyisidir. Çocukluk düşünce ve duygularına dayanarak davranış bozukluğu yaşayan çok sayıda kişi vardır. Ailelerin yanlış duygu ve düşüncelere sebep olması çocukları da bu düşüncelere göre yetiştirmesine neden olur. Bu tür vakaların sayısının her geçen gün artmasının sebebi durumun kabullenilip tedavi edilmemesidir.

Bilişsel davranışçı terapi, diğer psikoterapi yöntemleri ile birlikte kullanıma uygundur. Tek başına temel psikoterapi tekniği olarak kullanılacağı gibi diğer yöntemlere ek olarak da tercih edilebilir. Her yaştan kişide bilişsel davranışçı terapi yöntemi kullanılabilir. Çocuk ve ergenlerde son zamanlarda sık tercih edilmesinin sebebi, kısa zamanda çok iyi sonuçlar elde edilmesidir. Bilişsel davranışçı terapi eğitimi kazanımları olarak şunları gözlemleyebilirsiniz;

 • Dikkat eksikliği, kaygı bozukluğu, yemek bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi problemlerde büyük ölçüde fayda sağlaması
 • Alkol ve madde bağımlılığı ile diğer bağımlılık türlerinde daha iyi sonuçlar sağlaması ve grup terapisinde de kullanılabilmesi
 • Bipolar bozukluk, şizofreni, kişilik bozukluğu ve uyku bozukluğu gibi sorunlarda yeterli çalışma yapılmasını sağlayacak bilgi edindirmesi
 • Uluslararası geçerli bilişsel davranışçı terapi sertifikası verilmesi
 • E-devlet görünürlüğü olan BDT sertifikası verildiğinden özgeçmişinizde yer alan niteliklerinizi artırması
 • Uygulamalı olarak bilgileri kullanabilmenize yardım etmesi
 • Teori bilgilerinin geliştirilerek etkili tedavi yöntemlerinin bulunmasını sağlaması
 • Ruh sağlığı uzmanının mesleki becerisini geliştirmesine büyük ölçüde yardımcı olması
 • Zaman yönetimi becerisi kazandırması
 • Davranış bozukluklarında daha kapsamlı ve detaylı bilgilere sahip olmanızı sağlaması
 • Danışanların seans boyunca yaşadığı sorunlarla başa çıkabilmeyi öğretmesi

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi, birçok disiplinle iç içe bir tekniktir. Çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar olan süreci kapsayacak bilgilerin verilmesi de son derece iyidir. Bazı davranış bozukluklarında bilişsel davranışçı terapi tek başına yeterli olabilecek şekildedir. O nedenle de bir psikoterapi tekniği ne kadar iyi öğrenilirse başarı şansı da yükselir. Yeme bozuklukları, kaygı bozuklukları ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda BDT temelde kullanılan tekniktir. Bilişsel davranışçı terapi eğitimleri kazanımlarını büyük ölçüde etkileyen programlara kayıt yaptırdığınızda danışan sayınızda da artış olacaktır.

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi kazanımları içerisinde en önemlisi çalışırken de kursa gitme avantajının olmasıdır. Online BDT eğitimi alarak sertifika sahibi olursunuz. Örgün eğitim almak için harcamak zorunda olduğunuz zaman ve ücret burada çok daha azdır. Eğitim kalitesinde azalma olmaması, aksine en iyi BDT eğitimi verilmesi de büyük şanstır. Bilgilerinizi en iyi şekilde kullanmanıza büyük ölçüde yardımı dokunacak sertifika programıdır. Ders saatleri birçok kurs merkezine göre fazla olup bilişsel davranışçı terapi eğitimi ücreti makuldür. Ruh sağlığı uzmanının çalışma alanını genişletmesi, iyi şartlarda çalışması ve uzmanlığını artırması için gerekli eğitimlerdendir.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika