Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi

Psikoterapi yöntemleri ve testler eğitimi ruhsal sorunun daha iyi çözümlenmesine yardımcı olur. Objektif testler eğitimi de bunu etkili ve en iyi biçimde gerçekleştirir. 2 yaşından başlayarak üniversite eğitimi almış kişilere de objektif testler uygulanabilir. Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı, nesnel verilere ulaşmaktır.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Psikoterapi yöntemleri ve testler eğitimi ruhsal sorunun daha iyi çözümlenmesine yardımcı olur. Objektif testler eğitimi de bunu etkili ve en iyi biçimde gerçekleştirir. 2 yaşından başlayarak üniversite eğitimi almış kişilere de objektif testler uygulanabilir. Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı, nesnel verilere ulaşmaktır. Dolayısı da öncelik ruh sağlığı uzmanına yardımcı olmaktır. Uzmanın öngöremediği veya üzerinde durmadığı konularda bilgi sahibi olunmasını sağlar. Bazı davranış bozuklukları veya eksikliklerin testler neticesinde belirtilerine ulaşmak mümkündür. Uzun süreli seans veya terapi yerine objektif testleri kullanmak tespit süresini de kısaltır. Aynı zamanda psikolojik sorunları farklı açıdan değerlendirmek de kolaydır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı kurs sonunda sertifika alıp uygulama yeterliliğinizin olmasıdır.

Mesleki yeterliliğinizi büyük ölçüde geliştirmek ve başarıya ulaşmak için objektif testler eğitimi alınmak zorundadır. Objektif testler eğitimi nereden alınır gibi soruların cevabını aramak yerine Kariyer Polikliniği ile görüşün. Objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları fazla olup sertifikası YÖK denkliği olan her yerde geçerlidir. YÖK denkliği, anlaşmalı üniversitelerden eğitim almışsınız gibi sertifikanızın kalitesini artırır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi kimler alabilir araştırması yaparak eğitimi almaya karar verebilirsiniz. Psikolog, alile danışmanı, psikiyatr, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimi mezunu eğitimle başarısını artırabilir. Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı tanıyı doğru koyup tedaviye kısa sürede başlamanızı sağlamaktır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi sertifikası kullanabileceğiniz alanlar ne kadar fazla ise kazanacağınız gelir de yükselir.

Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı aşağıdaki alanlarda testleri uygulama ve değerlendirme yeteneği kazandırmanızı sağlamaktır.

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bender Gestalt
 • Catell 3-A
 • Catell 2-A
 • Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Gessel Testi
 • Good Enough
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Porteus Labirent Testi

 

Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı;

 1. Çocuklarda ve yetişkinlerde psikolojik değerlendirme yapılmasını sağlamak
 2. Teori bilgilerini artırarak psikolojik değerlendirme sürecinin sağlıklı işlemesini sağlamak
 3. Motor becerisini, algılama yeteneğini çözümleyecek yollar sunmak
 4. Çocuklarda okul olgunluğunu ölçmek
 5. Terapilerde seans aralığını kısaltmak
 6. Tanı ve tedavi aşamalarının sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olmak
 7. Zeka ve anlama kabiliyetini ölçmek
 8. Görsel becerileri ölçmek
 9. Çocukların ve yetişkinlerin performanslarını ölçmek
 10. Psikolojik açıdan nesnel verilere ulaşılmasını kolaylaştırmak
 11. Resim eşleştirme veya diğer görsel testlerle algı seviyesini ölçmek
 12. Mesleki yeterliliği ve başarıyı artırmak
 13. Üniversite onaylı objektif testler uygulayıcı eğitimi sertifikası ile uzmanın yeterliliğini artırmak
 14. Testlerin uygulayıcısı olma konusunda yetkinlik kazandırmak
 15. Objektif testleri uygulama, raporlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak
 16. E- devlet görünürlüğü olan sertifika sayesinde birçok yerde çalışabilme avantajı sağlamak
 17. Okul öncesi kurumlardan çeşitli kurum ve kuruluşlarda testlerin uygulanmasını kolaylaştırmak

Objektif testlerin uygulama alanı genişledikçe terapilerde başarı şansı da yükselir. Çocukların ve yetişkinlerin psikolojik sorunlarını daha iyi tespit edebilmek için objektif testler şarttır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı bireyin performansını da gözler önüne sermektir. Objektif testler kimlere uygulanır ve objektif testler nasıl uygulanır gibi soruların cevapları da eğitimler boyunca alınır.

Sürekli çalışmaktan eğitim almaya fırsat bulamayan veya eğitim merkezine gitmek istemeyenler uzaktan eğitim avantajından yararlanabilir. Kariyer Polikliniği’nden verilen objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı ve kazanımları çoğu kurstan iyidir. Tek bir eğitim programı ile 10’dan fazla ve farklı yaş aralığındaki kişilere uygulanabilecek testler öğrenilir. Objektif testler uygulanırken nelere dikkat edilir ve nasıl uygulanır gibi çeşitli soruların cevabı da verilir. Bu kursun sonunda üniversite onaylı objektif testler uygulayıcı sertifikası alsanız da uzaktan eğitim ifadesi sertifikada yer almaz. İş başvurusu yaptığınızda rakiplerinizden önde olmak için bu sertifika programı idealdir. Sertifikası nitelikli ve eğitimleri üniversite düzeyindedir. Bu da verdiğiniz objektif testler uygulayıcı eğitimi ücreti ile kıyaslandığında avantajlı olduğunuz gösterir.  Canlı dersler, süpervizyon ve uygulama eğitimleri alırken % 100 öğrenme olasılığınız vardır. Kullanılan eğitim teknikleri ile yapılacak online objektif testler uygulayıcı sınavını kolayca geçersiniz.

Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı, yurt dışında da çalışmanıza imkan sağlamaktır. Eğitimin uluslararası düzeyde güvenilir testlerden olması diğer ülkelerde de kullanımını kolaylaştırmıştır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi amacı tam olarak gerçekleştirildiğinde kurs sonunda danışan sayınız da artacaktır. Kullanacağınız yöntemler ile çoğu ebeveyn çocuklarında psikolojik sorunların tespitinde bu testlerin kullanılmasını isteyecektir.

 

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi Kazanımları

Objektif testler uygulayıcı eğitimi, uygulanacak testlere göre kazanımları değişen eğitimlerdendir. Objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları incelendiğinde yeterliliğinizi artırdığı görülecektir. Objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları arasında en büyüğü testlerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Doğru olarak uygulanmayan testlerin sonuçları da yanlış bilgi verir. Çocukları anlamak ve davranışlarına dair bilgi edinmek yetişkinlere göre zordur. Bir yetişkin hangi davranışı neden yaptığını sorgulayıp cevabını bulabilir. Ancak çocuklar için bu durum söz konusu bile değildir.

Objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları fazla olsun isterseniz Kariyer Polikliniği’nden eğitim satın alın. Uzaktan eğitim ile daha az ücret ödeyip nitelikli eğitimler alıp sertifika sahibi olursunuz. Üniversite ile yapılan iş birliği eğitim kalitesinde de etkilidir. Yurt dışında geçerli objektif testler uygulayıcı eğitimi sertifikası almanız da en büyük avantajıdır. Bunlar dışında objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları;

 • Danışan sayınızı artırdığı için gelir düzeyiniz de artar.
 • Psikolojik sorunları saptamada size kolaylık sağlar.
 • Yurt dışında çalışma yapabilme avantajı verir.
 • Uzaktan eğitim alsanız da örgün eğitimden farkı yoktur.
 • Türkiye’nin her yerinden online olarak eğitim alabilirsiniz.
 • Çocuğun yaşına uygun beceriler sergileyip sergilemediğini saptarsınız.
 • Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal saptama yapmanız kolaylaşır.
 • Psikolojik sorunları kısa sürede tespit edip tedaviye hemen başlamanıza yardımcı olur.
 • Çocuklara psikolojik destek veren uzmanlara işini yapma kolaylığı sağlar.
 • Seansların süresini kısaltıp daha fazla danışana hizmet verebilirsiniz.
 • Birden fazla seans uygulayarak saptama yapmaya çalışmak yerine tek seferde doğru değerlendirme ile sonuca ulaşırsınız.
 • Uluslararası akreditasyonlu objektif testler uygulayıcı sertifikası alırsınız.
 • İş başvurusu yaparken sertifika sayesinde öncelik imkanınız olur.
 • İhtiyaç duyulan alanlarda başarı şansını yükseltir.

Alınacak objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları arttığında her açıdan daha başarılı olursunuz. Gelişim ve tarama testleri sonucunda edinilecek nesnel verilere göre çocuğun eğitiminin şekillendirilmesi kolaylaşır. Psikolog, pedagog ve aile danışmanı objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları incelendiğinde en çok fayda sağlayan meslek gruplarıdır. Bu kimselerin farklı yaş aralığındaki çocuklara destek sağlarken farklı disiplinlerden yararlanması hata olasılığını düşürür. Psikolojik sorunlarda erken teşhis ve tedavi imkanını da artırır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi kazanımları bunlarla sınırlı olmayıp her terapiste göre değişebilir. Objektif testler uygulayıcı sertifikası alacağınız yerin kalitesi arttıkça karşılığında göreceğiniz fayda da yükselir. Üniversite onaylı objektif testler uygulayıcı eğitimi sertifikası alıp danışmanlık merkezlerinde test uygulayıcısı olarak hizmet verebilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika