Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 320 Saat

Kategori:

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 320 Saat

Yaratıcı drama eğitmen eğitimine online ya da örgün eğitim olarak katılabilirsiniz. Online yaratıcı drama eğitimine bizlere ulaşarak  hemen katılabilirsiniz. Yaratıcı drama eğitmen eğitimine online olarak katılan tüm kursiyerlerimiz

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi, yaratıcı drama tekniklerinin liderlik becerileri ile birleştirilerek, katılımcılara grup yönetimi, iletişim, problem çözme, takım çalışması gibi konularda beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Bu eğitimde, yaratıcı drama teknikleri kullanılarak gruplar oluşturulur ve katılımcılar bu gruplarda birlikte çalışarak, farklı senaryolarda karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkmayı öğrenirler. Bu süreçte liderlik becerileri de geliştirilir ve katılımcılar, kendilerini ve diğerlerini yönetme konusunda daha donanımlı hale gelirler.

Yaratıcı drama liderliğinin/ Eğitiminin amacı nedir?

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

Yaratıcı Drama Eğitimin kazanımları:

Bu program ile kursiyerlerin,

 • Yaratıcı Dramaile ilgili kavramları bilmesi,
 • Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi,
 • Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olması,

Yaratıcı drama Eğitimine kimler katılabilir?

 • Psikologlar,
 • Psikolojik danışmanlar,
 • Aile danışmanları,
 • Sosyologlar,
 • Özel eğitimciler

 Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Eğitiminin İstihdam Alanları nelerdir?

Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okulöncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler.

 1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 1. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
 1. 5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
 1. Yaratıcı Drama KulübüKurabilirsiniz.
 1. MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 2. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Eğitmeni Lideri Olarak Çalışabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika