BENDER GESTALT TESTİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

BENDER GESTALT TESTİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

Bu eğitimde katılımcılara Bender Gestalt Testi’nin tarihçesi, amacı ve kullanım alanları anlatılır. Testin temel özellikleri ve nasıl uygulandığı detaylı bir şekilde incelenir.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bender Gestalt Testi Sertifika Eğitimi Nedir?

Bender Gestalt Testi Sertifika Eğitimi, psikoloji ve psikoterapi alanında çalışan profesyonellere, Bender Gestalt Testi’nin kullanımını öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu test, bireylerin görsel motor koordinasyon yeteneklerini, algısal bütünlüklerini ve psikomotor yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan yaygın bir psikolojik testtir. Eğitim, katılımcılara testin kullanımı, yorumlanması ve sonuçlarını analiz etme konularında kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.

Bender Gestalt Testi Sertifika Kurs Özellikleri

1. Bender Gestalt Testi Sertifikasında Bender Gestalt Testi Temelleri

Bu bölümde katılımcılara Bender Gestalt Testi’nin tarihçesi, amacı ve kullanım alanları anlatılır. Testin temel özellikleri ve nasıl uygulandığı detaylı bir şekilde incelenir.

2. Test Uygulama Teknikleri

Kursun bu bölümünde katılımcılara testi nasıl uygulayacakları öğretilir. Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken faktörler, katılımcı yönergeleri ve test materyali kullanımı üzerinde durulur.

3. Test Sonuçlarının İncelenmesi

Katılımcılara test sonuçlarını nasıl analiz edecekleri ve yorumlayacakları konusunda rehberlik edilir. Elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği ve hangi psikolojik faktörlere işaret edebileceği açıklanır.

4. Klinik Uygulamalar

Bu bölümde Bender Gestalt Testi’nin klinik uygulamaları ele alınır. Test sonuçlarının nasıl terapötik planlamalara ve değerlendirmelere yönlendirilebileceği üzerinde durulur.

5. Etik ve Güvenirlik

Eğitimde test kullanımının etik ilkeleri ve güvenirlik konuları tartışılır. Katılımcılara testi kullanırken dikkat etmeleri gereken etik standartlar ve doğru sonuçlar elde etmek için önlemler anlatılır.

6. Değerlendirme ve Sertifika

Kurs sonunda katılımcılara bir değerlendirme sınavı yapılır. Başarılı olan katılımcılara “Bender Gestalt Testi Sertifika Eğitimi” sertifikası verilir. Bu sertifika, katılımcıların testi etkili bir şekilde uygulama ve yorumlama yeteneklerini belgeleyerek profesyonel gelişimlerine katkı sağlar.

 

Bu Eğitim Programına Başvurmak İçin [Başvuru Formu] Doldurarak veya +90 (507) 204 61 82 Telefon Numaramızı Arayarak Başvurabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika