BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

Bu eğitimde, katılımcılara bütüncül psikoterapinin temel kavramları ve ilgili teoriler hakkında genel bir bakış sunulur. Beden-ruh ilişkisi, duygu yönetimi ve bütünsel sağlık anlayışı üzerinde durulur.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bütüncül Psikoterapi Sertifika Eğitimi Nedir?

Bütüncül Psikoterapi Sertifika Eğitimi, psikoterapi alanında çalışan veya bu alana ilgi duyan profesyonellere, bütüncül ve holistik bir yaklaşımla bireyleri destekleme ve tedavi etme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, beden, zihin, duygu ve ruh gibi farklı boyutları bir araya getirerek bireyleri daha kapsamlı bir şekilde anlama ve destekleme yaklaşımını öğretmeyi hedefler.

Bütüncül Psikoterapi Sertifika Eğitimi Kurs Özellikleri

1. Bütüncül Psikoterapi Sertifika Eğitimi’nde Bütüncül Psikoterapinin Temelleri

Bu eğitimde, katılımcılara bütüncül psikoterapinin temel kavramları ve ilgili teoriler hakkında genel bir bakış sunulur. Beden-ruh ilişkisi, duygu yönetimi ve bütünsel sağlık anlayışı üzerinde durulur.

2. Bütüncül Değerlendirme ve Tanı

Eğitimde, bireyleri bütünsel bir perspektifle değerlendirmek ve tanımak için kullanılan yöntemler ve araçlar ele alınır. Katılımcılar, beden dilini, sembollerin anlamını ve duygusal ifadeleri analiz etme pratiği yaparlar.

3. Bütüncül Psikoterapi Teknikleri

Katılımcılara farklı bütüncül psikoterapi teknikleri öğretilir. Meditasyon, nefes çalışmaları, sanat terapisi gibi bütünsel yöntemlerin yanı sıra geleneksel terapi tekniklerinin nasıl entegre edilebileceği üzerine odaklanılır.

4. Bütüncül Yaklaşımın Uygulamaları

Eğitimde, katılımcılara bütüncül yaklaşımın farklı psikoterapi alanlarında nasıl uygulandığına dair örnekler sunulur. Çocuklar, ergenler, yetişkinler veya çiftler gibi farklı gruplara yönelik uygulamalar incelenir.

5. Bütüncül Yaklaşımın Etik ve Profesyonel Standartları

Bu bölümde, bütüncül psikoterapinin etik prensipleri, sınırları ve profesyonel standartları ele alınır. Katılımcılar, bütüncül yaklaşımın etik zorluklarını ve yönetimini öğrenirler.

6. Örnek Vakalar ve Uygulamalar

Katılımcılar, gerçek örnek vakalar üzerinden bütüncül psikoterapi uygulamaları yaparlar. Bu uygulamalar, bireylerin tüm yönleriyle nasıl değerlendirileceği ve destekleneceği konusunda pratiğe dönüşür.

7. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir “Bütüncül Psikoterapi Sertifikası” alır. Sertifika programı, ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve terapi uygulamalarını içerir. Katılımcılar, bu sertifika ile bütünsel yaklaşımla psikoterapi alanında uzmanlaşmış profesyoneller olarak çalışabilirler.

 

Bu Eğitim Programına Başvurmak İçin [Başvuru Formu] Doldurarak veya +90 (507) 204 61 82 Telefon Numaramızı Arayarak Başvurabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika