ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı, katılımcılara çocuk değerlendirmenin temel kavramlarını tanıtır. Değerlendirme sürecinin amacı, faydaları ve etik ilkeler üzerinde durulur.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Eğitimi Nedir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Eğitimi, psikoloji ve eğitim alanında çalışan profesyonellerin, çocukların gelişimsel, bilişsel ve duygusal durumlarını değerlendirmek için kullanılan çocuk değerlendirme testlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrendiği bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcıların çocukların ihtiyaçlarını belirlemek, zorlukları tespit etmek ve uygun müdahale stratejileri geliştirmek için çeşitli değerlendirme araçlarını kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu sertifika eğitimi, çocukların gelişimine yönelik bilgi ve beceri sahibi olmak isteyenlere güçlü bir temel sunar.

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Eğitimi Kurs Özellikleri

1. Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Eğitimi’nde Çocuk Değerlendirme Temelleri

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı, katılımcılara çocuk değerlendirmenin temel kavramlarını tanıtır. Değerlendirme sürecinin amacı, faydaları ve etik ilkeler üzerinde durulur.

2. Gelişim ve Davranış Değerlendirmesi

Katılımcılar, çocukların gelişimsel ve davranışsal durumlarını değerlendirmenin yöntemlerini öğrenirler. Çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun değerlendirme araçları üzerinde çalışılır.

3. Bilişsel Değerlendirme

Eğitim, katılımcıları çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmenin yöntemlerine yönlendirir. Bilişsel testlerin nasıl uygulandığı ve sonuçların nasıl yorumlandığı ele alınır.

4. Duygusal ve Sosyal Değerlendirme

Katılımcılar, çocukların duygusal ve sosyal durumlarını değerlendirmenin tekniklerini öğrenirler. Duygusal zeka testleri ve sosyal beceri değerlendirmeleri üzerinde çalışılır.

5. Değerlendirme Raporlama

Eğitim, katılımcıları değerlendirme sonuçlarını nasıl raporlayacakları konusunda bilgilendirir. Değerlendirme raporlarının nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı vurgulanır.

6. Değerlendirme Sonuçlarının Yorumlanması

Katılımcılar, çocuk değerlendirme testlerinin sonuçlarını nasıl yorumlayacakları üzerinde çalışılır. Değerlendirme sonuçlarının çocuğun ihtiyaçlarına nasıl uygun müdahale stratejileri geliştirmekte kullanılabileceği ele alınır.

7. Uygulamalı Değerlendirme Çalışmaları

Eğitim, katılımcıların çocuk değerlendirme becerilerini uygulama fırsatları sunar. Vaka çalışmaları, canlandırmalar ve saha çalışmalarıyla pratik yaparak değerlendirme becerileri geliştirilir.

8. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifikası alır. Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve staj sürecini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında çocukların gelişimini değerlendirebilen ve uygun müdahaleler sağlayabilen nitelikli uzmanlar olarak görev alabilirler.

 

Bu Eğitim Programına Başvurmak İçin [Başvuru Formu] Doldurarak veya +90 (507) 204 61 82 Telefon Numaramızı Arayarak Başvurabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika