İŞ YERİ PSİKOLOJİSİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

İŞ YERİ PSİKOLOJİSİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Bu Eğitimde, iş yeri psikolojisinin tanımı ve önemi üzerinde durulur. Katılımcılar, iş yerlerinde psikolojik faktörlerin nasıl etkiler yarattığını ve neden iş yeri psikolojisinin önemli olduğunu anlar.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

İş Yeri Psikolojisi Uzmanlığı Sertifika Eğitimi Nedir?

İş Yeri Psikolojisi Uzmanlığı Sertifika Eğitimi, iş ortamında çalışan bireylerin psikolojik sağlığını ve iş performansını artırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Katılımcılara, iş yeri dinamiklerini anlama, liderlik becerilerini geliştirme, stres yönetimi, iş memnuniyeti ve çalışan motivasyonunu artırma gibi konularda uzmanlık kazandırmayı hedefler.

Kurs Özellikleri

1. İş Yeri Psikolojisinin Temelleri

Bu bölümde, iş yeri psikolojisinin tanımı ve önemi üzerinde durulur. Katılımcılar, iş yerlerinde psikolojik faktörlerin nasıl etkiler yarattığını ve neden iş yeri psikolojisinin önemli olduğunu anlar.

2. Liderlik ve İş Yeri İletişimi

Kurs, katılımcılara etkili liderlik becerilerini öğretir. İş yeri iletişiminin nasıl geliştirileceği, çalışanlar arasındaki iletişimin önemi ve liderlerin motivasyon sağlamada nasıl rol oynadığı ele alınır.

3. Stres Yönetimi ve İş Performansı

Bu bölümde, stres yönetimi teknikleri ve stratejileri öğretilir. Katılımcılar, iş yeri stresini nasıl tanıyacaklarını ve etkili bir şekilde yöneteceklerini öğrenir. Stresin iş performansına etkisi ve başa çıkma yöntemleri ele alınır.

4. İş Memnuniyeti ve Motivasyon

Kurs, iş memnuniyetinin ve motivasyonun neden önemli olduğunu açıklar. Katılımcılar, çalışanların işlerinden daha fazla tatmin sağlamak için neler yapılabileceğini ve çalışan motivasyonunu nasıl artırabileceklerini öğrenir.

5. Çalışanların Psikolojik Sağlığı

Bu bölümde, iş yerinde çalışanların psikolojik sağlığını koruma ve destekleme konularına odaklanılır. Katılımcılar, iş yeri stresi, tükenmişlik ve zorbalık gibi konuları ele alarak sağlıklı bir çalışma ortamının nasıl oluşturulabileceğini anlar.

6. İş Yeri Değişiklikleri ve Uyum

Kurs, iş yerindeki değişikliklerin çalışanlar üzerindeki etkilerini ele alır. Katılımcılar, iş yeri değişikliklerine nasıl uyum sağlanabileceği, dirençle nasıl başa çıkılacağı ve çalışanların değişime nasıl destekleneceği konularında bilgi edinir.

7. Uygulama ve Case Study Analizleri

Eğitim sürecinde katılımcılar, gerçek dünya durumlarına yönelik case study analizleri yapar ve çözüm önerileri geliştirir. Bu bölümde teorik bilgilerin pratik uygulamalarla birleştirilmesi amaçlanır.

8. Sertifika ve Kariyer Olanakları

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara “İş Yeri Psikolojisi Uzmanlığı Sertifikası” verilir. Bu sertifika, katılımcıların iş yerlerinde çalışanların psikolojik sağlığını destekleme ve iş performansını artırma konularında uzmanlık kazandığını belgelemelerine yardımcı olur.

 

Bu Eğitim Programına Başvurmak İçin [Başvuru Formu] Doldurarak veya +90 (507) 204 61 82 Telefon Numaramızı Arayarak Başvurabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika