Kategori:

MMPI VE WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabilmektedir.

 

EĞİTİM AÇIKLAMASI

MMPI VE WISC-R ZEKÂ TESTİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi İle Wısc-R Zeka Testi Uygulayıcı Ve Yorumlama Eğitimini

EYLÜL ayına özel örgün eğitim imkanıyla alabilirsiniz.

 

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)  NEDİR?

 

 

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabilmektedir.

       Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

 

 

 1.         Depresyon
 2.         Hipokondriazis(Hastalık hastalığı)
 3.         Histeri(Konversiyon)
 4.         Psikotik sapma
 5.         Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler)
 6.         Paranoya(Şüphecilik)
 7.         Psikasteni(Saplantı-Takıntı)
 8.         Şizofreni
 9.         Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)
 10.       Sosyal içe dönüklük (çekingenlik)

WISC-R ZEKA TESTİ NEDİR?

 

 

         WISC-R ZEKA TESTİ, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R  Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

     

    WISC-R Zeka Testi, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

 1. Sözel Zeka Bölümleri
 1. Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir.

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

 

 

          Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

          Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.

          Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.

         Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.

         Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.

          Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

 

 

          Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.

          Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.

          Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.

          Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.

          Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

 Not:

Eğitimlere wisc-r çantası dahil değildir. Eğitim başlamadan ofisimizden indirimli olarak  wisc-r çantası temin edebilirisniz. 

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK KADROLU PERSONEL (PSİKOLOG) İLANI(2017 – 8. DÖNEM)

 1. GENEL HUSUSLAR
 2. a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Psikolog) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.
 3. b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, egm.gov.trinternet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
 4. c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal

ç) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafındanPersonel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumluolacaktır.)

 1. d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016-2017 yıllarında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
 2. e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna 
 3. f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
 4. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

1

 1. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlArını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 3. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

 1. a)  Kimlik belgesi,
 2. b)  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 1. c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter

tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisionaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

 1. d) KPSS Sonuç belgesinin internet çıktısı örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 04/12/2017 – 08/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE

KONULARI

2016-2017 yıllarında KPSS (P3) puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleriwww.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

 1. a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
  c) Genel yetenek ve genel kültürü,
  ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek

gerçekleştirilecektir.

5) TERCİHLER

Aşağıda belirtilen sertifika başvuru aşamasında şart olarak aranmayacak olup, sözlü ve/veya uygulamalı sınav öncesinde ibraz edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

 1. a) MMPI (Minneseto Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Sertifikası.

2

6) KESİN BAŞARI LİSTESİ

 1. a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adaylarınmerkezi sınav (2016-2017 yılı KPSS-P3) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
 2. b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
 3. c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

7) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

8) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

 1. a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
 2. b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
 3. c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
 4. d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

İLAN OLUNUR.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika