PSİKO-PEDAGOJİK AÇIDAN ÇOCUK RESİM ANALİZİ VE RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

PSİKO-PEDAGOJİK AÇIDAN ÇOCUK RESİM ANALİZİ VE RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve resim analizi süreçlerini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında çocukların sanatsal ifade süreçlerini anlama ve değerlendirme konusunda uzmanlaşmış danışmanlar olarak çalışabilirler.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resim Analizi ve Resim Testleri Eğitimi Nedir?

Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resim Analizi ve Resim Testleri Eğitimi, çocukların resimlerini psikolojik ve pedagojik açıdan anlamak ve değerlendirmek isteyen eğitmenler, pedagoglar, psikologlar ve ilgili meslek grupları için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Çocuklar resim yaparken bilinçdışı düşüncelerini ve duygularını ifade ederler. Bu eğitim, katılımcılara çocukların resimlerini analiz etme, psikolojik ve pedagojik değerlendirmeler yapma, çocukların gelişim düzeyini anlama ve uygun müdahalelerde bulunma becerisi kazandırır.

Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resim Analizi ve Resim Testleri Kurs Özellikleri

1. Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resim Analizi ve Resim Testi Eğitimi’nde Çocuk Resimlerinin Anlamı ve İletişim

Eğitim, katılımcıları çocuk resimlerinin anlamını anlama ve çocukların resimlerindeki duygusal ve zihinsel ifadeleri fark etme konusunda yönlendirir. Resimlerin çocuklar arasında nasıl bir iletişim aracı olduğu üzerinde durulur.

2. Psikolojik Resim Analizi

Katılımcılar, çocukların resimlerini psikolojik açıdan analiz etme becerisi kazanırlar. Resimlerdeki semboller, renkler ve figürlerin çocukların duygusal durumları ve iç dünyalarıyla nasıl ilişkilendirileceği üzerinde çalışılır.

3. Pedagojik Değerlendirme ve Gelişim Düzeyi

Eğitim, katılımcıları çocukların resimlerini pedagojik açıdan değerlendirme ve çocukların gelişim düzeyini anlama konusunda bilgilendirir. Çocukların resimleriyle bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri arasındaki ilişki üzerinde odaklanılır.

4. Resim Testleri ve Uygulama

Katılımcılar, çocuklarla resim testleri yapma ve bu testlerden elde edilen verileri analiz etme becerilerini geliştirirler. Resim testlerinin farklı yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak nasıl uygulanacağı öğretilir.

5. Çocukların Sanatsal İfade Süreçleri

Eğitim, katılımcıları çocukların sanatsal ifade süreçlerini anlama ve bu süreçlerde çocuklara nasıl destek olunacağı konusunda yönlendirir. Sanatın çocukların duygusal ve zihinsel gelişimine nasıl katkı sağladığı üzerinde durulur.

6. Müdahale ve Danışmanlık Becerileri

Katılımcılar, çocukların resimlerinden elde edilen verilerle nasıl müdahale edeceklerini ve çocuklara nasıl danışmanlık yapacaklarını öğrenirler. Çocuklarla etkili bir iletişim kurma ve onlara uygun rehberlik sağlama üzerine odaklanılır.

7. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir “Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resim Analizi ve Resim Testi” Sertifikası alır. Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve resim analizi süreçlerini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında çocukların sanatsal ifade süreçlerini anlama ve değerlendirme konusunda uzmanlaşmış danışmanlar olarak çalışabilirler.

 

Bu Eğitim Programına Başvurmak İçin [Başvuru Formu] Doldurarak veya +90 (507) 204 61 82 Telefon Numaramızı Arayarak Başvurabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika