PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

Bu Eğitim, katılımcıları psikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda becerilerini geliştirmeye yönlendirir. Testlerin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların yorumlanması üzerinde çalışılır.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Psikolojik Testler Eğitimi Sertifika Eğitimi Nedir?

Psikolojik Testler Sertifika Eğitimi, psikoloji ve danışmanlık alanında çalışan profesyonellerin, psikolojik testlerin kullanımını ve yorumlamasını öğrendiği bir eğitim programıdır. Psikolojik testler, kişilerin zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini değerlendiren önemli araçlardır. Bu eğitim, katılımcıları farklı psikolojik testleri anlamaları ve uygun bir şekilde uygulamaları konusunda uzmanlaştırmayı amaçlar. Psikolojik testlerin doğru bir şekilde kullanılması, bireylerin ihtiyaçlarını anlama, danışmanlık yapma ve terapi süreçlerini destekleme açısından önemlidir.

Psikolojik Testler Sertifika Eğitimi Kurs Özellikleri

1. Psikolojik Testler Sertifika Eğitimi’nde Psikometri Temelleri

Psikolojik Testler Sertifika Programı, katılımcılara psikometri temellerini öğretir. Testlerin güvenirlik, geçerlik, normlar ve standardizasyonu hakkında bilgi verilir.

2. Farklı Psikolojik Test Türleri

Katılımcılar, farklı psikolojik test türlerini tanırlar. Zeka testleri, kişilik envanterleri, duygusal zeka testleri ve psikopatoloji ölçekleri gibi farklı testler üzerinde çalışılır.

3. Psikolojik Testlerin Uygulanması

Eğitim, katılımcıları psikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda becerilerini geliştirmeye yönlendirir. Testlerin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların yorumlanması üzerinde çalışılır.

4. Test Sonuçlarının Analizi

Katılımcılar, psikolojik test sonuçlarını nasıl analiz edeceklerini öğrenirler. Elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağı ve danışmanlık sürecinde nasıl kullanılacağı üzerinde durulur.

5. Etik İlkeler ve Sınırlar

Eğitim, katılımcıları psikolojik testlerin kullanımında etik ilkeler ve sınırlar konusunda bilgilendirir. Testlerin doğru bir şekilde kullanılması ve verilerin gizliliği üzerinde odaklanılır.

6. Test Geri Bildirim ve Danışmanlık

Katılımcılar, test sonuçlarının bireylerle nasıl paylaşılacağını ve danışmanlık sürecinde nasıl kullanılacağını öğrenirler. Bireylerle test sonuçları hakkında etkili bir şekilde iletişim kurma becerileri geliştirilir.

7. Psikolojik Testler ve Çeşitli Popülasyonlar

Eğitim, psikolojik testlerin farklı popülasyonlara uygulanmasını ele alır. Çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel gereksinimli bireylerle çalışma konusunda yönlendirme yapılır.

8. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir Psikolojik Testler Eğitimi Sertifikası alır. Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve staj sürecini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında psikolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması konusunda uzmanlaşmış nitelikli profesyoneller olarak görev alabilirler.

 

Bu Eğitim Programına Başvurmak İçin [Başvuru Formu] Doldurarak veya +90 (507) 204 61 82 Telefon Numaramızı Arayarak Başvurabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika