YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Bu Eğitimde Katılımcılar, yöneticinin toplantılarını ve etkinliklerini yönetmeye yönelik stratejileri öğrenirler. Toplantılar için hazırlık yapma, etkin bir sekreterya hizmeti sağlama ve etkinlikleri düzenleme üzerinde durulur.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yönetici Asistanlığı Sertifika Eğitimi Nedir?

Yönetici Asistanlığı Sertifika Eğitimi, iş dünyasında yöneticilere destek sağlayarak onların etkinliğini ve verimliliğini artırmak isteyen profesyonellerin, yönetici asistanlığı becerilerini geliştiren bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcıları iş dünyasında talep gören niteliklere sahip yönetici asistanları haline getirmeyi amaçlar. Yönetici asistanları, zaman yönetimi, iletişim, organizasyon, planlama ve problem çözme gibi temel becerilere sahip olmalıdır. Bu sertifika eğitimi, katılımcılara iş dünyasında yönetici asistanı olarak etkili bir şekilde görev alabilmek için gerekli bilgi ve pratik deneyimi sunar.

Yönetici Asistanlığı Sertifika Eğitimi Kurs Özellikleri

1. Yönetici Asistanlığı Sertifika Eğitimi’nde Yönetici Asistanlığının Temelleri

Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı, katılımcılara yönetici asistanlığının temel kavramlarını tanıtır. Yönetici asistanlarının rolü, sorumlulukları ve beklentiler üzerinde durulur.

2. İletişim ve İlişki Yönetimi

Katılımcılar, etkin iletişim becerilerini ve yöneticiyle olan ilişkilerini yönetme tekniklerini öğrenirler. İşbirliği içinde çalışma, takım çalışması ve yöneticilerle etkili iletişim kurma konuları ele alınır.

3. Zaman Yönetimi ve Organizasyon

Eğitim, katılımcıları zaman yönetimi ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönlendirir. Zamanı etkili bir şekilde planlama, önceliklendirme ve işleri düzenleme üzerine çalışılır.

4. Toplantı ve Etkinlik Yönetimi

Katılımcılar, yöneticinin toplantılarını ve etkinliklerini yönetmeye yönelik stratejileri öğrenirler. Toplantılar için hazırlık yapma, etkin bir sekreterya hizmeti sağlama ve etkinlikleri düzenleme üzerinde durulur.

5. Dosya ve Belgelerin Yönetimi

Eğitim, katılımcıları dosya ve belgelerin etkili bir şekilde yönetilmesine yönlendirir. Dosyalama sistemleri, veri yönetimi ve belge düzenleme teknikleri üzerinde çalışılır.

6. Problem Çözme ve Karar Verme

Katılımcılar, yöneticinin karar verme süreçlerinde ve problemlerle başa çıkarken nasıl destek sağlayacaklarını öğrenirler. Problemleri tanımlama, çözüm önerileri sunma ve kararları uygulamada yardımcı olma konuları ele alınır.

7. Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımı

Eğitim, katılımcıları sosyal medya ve teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirir. Yöneticinin dijital varlığını yönetme ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma üzerinde çalışılır.

8. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir Yönetici Asistanlığı Sertifikası alır. Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve staj sürecini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında iş dünyasında talep gören niteliklere sahip yönetici asistanları olarak görev alabilirler.

 

Bu Eğitim Programına Başvurmak İçin [Başvuru Formu] Doldurarak veya +90 (507) 204 61 82 Telefon Numaramızı Arayarak Başvurabilirsiniz.

- Eğitimin Özellikleri -

Tüm Cihazlarda Kullanılabilir Panel

Panele Ömür Boyu Erişim İmkanı

Ders Notları ve Video Dersler

Üniversite Onaylı Sertifikalı Eğitim

E-devlet’te Sorgulanabilir Sertifika

SON BAŞVURU TARİHİ
Gün
Saat
Dakika
Saniye
KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika

Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir.

BİZE ULAŞIN

Mahfesığmaz, G2 Göktekin Apartmanı, 79141. Sk. No:57, 01170 Çukurova/Adana

© Copyright 2023 All Rights Reserverd

EĞİTİM BAŞVURU FORMU
e devlet onaylı sertifika